Миналото актуално и днес

Госпожице, живеем време страшно:
войни, войни – и никаква промена!
Госпожице, не ви ли става гряшно
да бъдете и днес така студена?
Кръвопролития, аероплани –
не сте осигурени в свойта стая,
и утре се не знае що ще стане! –
Госпожице, да му отпуснем края!
Светът се е развихрил в бесен шемет –
"Забогатявайте!" крещят ония
и бързат нашите пари да вземат;
"Любете се!" – да се провикнем ние.
И със оръдие, що не убива,
да поразим сърцата си смутени,
и във една взаимна офанзива –
да паднеме, един от друг пленени.

Басейнът

двама в басейна

Хапване и пийване

И тези три неща